Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO TECHORG

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                       w/w 
Organik Madde                                        % 26
Organik Karbon                                       % 10
Organik Azot (N)                                     % 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)       % 3
Serbest Aminoasitler                              % 2
pH   3 - 5