Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO LUQUİD FORCE 0-5-10

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                           w/w 
Organik Madde                                             % 25
Organik Azot (N)                                           % 10
Amonyum Azotu (N)                                     % 0,5
Üre Azotu (N)                                                % 9,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)                 % 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)      % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)           % 10
Max. Klor (Cl)                                                 % 1
pH   10 - 12