Toprağın gerekenlere sahip mi?

NEW COMPLEX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                       w/w 
Organik Madde                                        % 30
Organik Karbon                                       % 12
Organik Azot (N)                                     % 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)       % 5
Serbest Aminoasitler                               % 3
pH   4 - 6