Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVOV TECHAMİNO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                       w/w 
Organik Madde                                      % 25
Organik Karbon                                     % 10
Organik Azot (N)                                   % 1,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)     % 3
Serbest Aminoasitler                             % 3
pH   3,5 - 5,5