Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO COMBİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK                    w/w 
Suda Çözünür Bor (B)                           % 1
Suda Çözünür Demir (Fe)                    % 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)                % 3
Suda Çözünür Çinko (Zn)                     % 3